Co składa się na system alarmowy?

Aby system alarmowy właściwie spełnił swoje zadanie, konieczny jest właściwy dobór wszystkich komponentów, zastosowanie profesjonalnego sprzętu oraz różnorodnych czujek. Najprostszy system alarmowy składa się się z:

 • Centrali alarmowej wraz akumulatorem oraz obudową
 • Manipulatora, zwanego również klawiaturą
 • Czujek
 • Sygnalizatora(-ów)

Istnieje możliwość rozbudowy systemu o kolejne komponenty, takie jak:

 • Piloty zdalnego sterowania oraz antynapadowe
 • Przyciski antynapadowe
 • Czytniki breloków oraz kart zbliżeniowych
 • Komunikatory LAN lub GSM
 • Przekaźniki lub inne urządzenia wykonawcze integrujące system alarmowy z automatyką domową

Centrala alarmowa

Centrale alarmowe

Centrala jest sercem systemu, steruje jego działaniem, odbiera sygnały z czujek, manipulatorów oraz pilotów. W zależności od okoliczności, uruchamia sygnalizator alarmowy, powiadamia centrum monitorowania oraz użytkownika o wtargnięciu na chroniony obiekt, pożarze lub zalaniu. Decydując się na montaż alarmu warto pamiętać, iż nNowoczesne mikroprocesorowe centrale posiadają możliwość rozszerzenia oferowanych przez nie funkcjonalności przez podłączanie dodatkowych modułów: bezprzewodowych (zapewniających komunikację z bezprzewodowymi czujkami, manipulatorami lub pilotami), powiadamiania (przez Internet (WiFi/LAN), przez sieć komórkową (GSM/GPRS) lub z użyciem analogowej linii telefonicznej (PSTN)), głosowych (dzięki którym możliwy jest zdalny nasłuch chronionego obiektu). Każda centrala alarmowa posiada wbudowany zasilacz buforowy, który w połączeniu z akumulatorem, zapewnia jej zasilanie również w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

Manipulator

Manipulatory

Manipulator, nazywany również klawiaturą, jest głównym elementem sterującym systemem alarmowym. Dzięki niemu, użytkownik może system rozbroić oraz uzbroić, sprawdzić jego stan, wyświetlić informacje o alarmach oraz ewentualnych awariach w systemie, może również wezwać pomoc lub wywołać alarm napadowy. Manipulatory dzielimy na:

 • Manipulatory LED - stan systemu prezentowany jest z użyciem diod LED, obsługa odbywa się z użyciem fizycznej klawiatury
 • Manipulatory LCD - stan systemu prezentowany jest na wyświetlaczu LCD, obsługa odbywa się z użyciem fizycznej klawiatury
 • Manipulatory dotykowe - stan systemu i obsługa odbywa się z użyciem wyświetlacza dotykowego. Wyposażone w bogate, dodatkowe funkcje

Czujki

Czujki alarmowe

Zadaniem czujek jest detekcja wszelkich zdarzeń mających miejsce w objętym systemem alarmowym obiekcie. Wyróżniamy wiele rodzajów czujek:

 • Czujki ruchu - wykrywają ruch w chronionym obszarze
 • Czujniki magnetyczne (kontaktrony) - wykrywają otwarcie drzwi lub okna
 • Czujniki stłuczeniowe - wykrywają tłuczenie szkła
 • Bariery podczerwieni
 • Czujniki wibracyjne, sejsmiczne - wykrywają próby sforsowania drzwi, okien, ścian, stropów z użyciem różnego rodzaju narzędzi
 • Czujniki pożarowe - wykrywają dym lub wzrost temperatury
 • Czujniki gazów - metan, propan-butan, tlenek węgla (czad)
 • Czujniki zalania

Sygnalizatory alarmowe

Sygnalizatory alarmowe

Elementem odpowiedzialnym za poinformowanie otoczenia o alarmie są sygnalizatory alarmowe, które dzielimy na:

 • Akustyczne
 • Optyczne
 • Optyczno-akustyczne

Podstawowym rodzajem sygnalizatorów są zewnętrzne (przeznaczone do pracy na zewnątrz, odporne na warunki atmosferyczne) sygnalizatory akustyczno-optyczne.

  736 780 888

7 dni w tygodniu 900-2100

 

Lub skorzystaj z formularza kontaktowego

  bezpłatna wycena

Bezpłatne oględziny obiektu i konsultacja